Kunstgras Westland - Kunstgras Kopen, Aanleggen En Advies  thumbnail

Kunstgras Westland - Kunstgras Kopen, Aanleggen En Advies

Published Jan 18, 24
6 min read


Uiteindelijk kan dan een stuk van het mes afbreken en van onder de maaikast worden weggeslingerd waardoor de bestuurder of een omstander ernstig letsel kan oplopen. Controleer op gezette tijden het maaimes op slijtage of beschadigingen - tweedehands kunstgras dongen. Probeer nooit een krom mes te richten of een gebroken of gescheurd mes te lassen

UITSLUITEND ONDER DEZE HOEK SLIJPEN AANZICHT VAN HET UITEINDE Figuur 4 25 Ongelijke meshoogten corrigeren Indien de messen niet op gelijke hoogte zijn afgesteld, zullen er na het maaien strepen zichtbaar zijn op de grasmat - tweedehands kunstgras dongen - beste kunstgras. Dit probleem kan worden gecorrigeerd door de messen recht te zetten en ervoor te zorgen dat alle messen op hetzelfde niveau maaien

Zet de maaihoogte in de hoogste stand; zie De maaihoogte instellen, blz - tweedehands kunstgras dongen. 4. Laat het maaidek neer op een vlak oppervlak. Verwijder de kappen die boven op het maaidek zitten. 4. Draai de messen totdat de uiteinden in de lengterichting liggen. Meet de afstand van de grond tot de voorste rand van het mesDraai vervolgens hetzelfde mes zodat het andere uiteinde voor komt en meet opnieuw. Het verschil tussen de afstanden mag niet meer zijn dan mm. Als dit verschil meer dan mm bedraagt, is het mes krom en moet het worden vervangen. U moet alle messen meten (tweedehands kunstgras dongen). 5. Vergelijk de metingen van de buitenste messen met het middelste mes

Kunstgras - Igarden

Indien het middelste mes meer dan 0 mm lager is dan de buitenste messen, ga dan verder met stap 6 en plaats opvulstukken tussen het ashuis en de onderkant van het maaidek. tweedehands kunstgras dongen. 6. Verwijder de tapbouten, platte ringen, borgringen en moeren van de buitenste as op de plek waar de opvulstukken moeten worden geplaatst

56-4, tussen het ashuis en de onderkant van het maaidek worden geplaatst. Ga verder en controleer de uitlijning van de messen en plaats opvulstukken totdat de randen van de messen binnen de gewenste afstand blijven. tweedehands kunstgras dongen. Belangrijk Gebruik niet meer dan drie opvulstukken voor één gat. Gebruik minder opvulstukken in naastgelegen gaten indien er meer dan één opvulstuk voor één gat is gebruikt

Plaats de drijfriemkappen terug - beste kunstgras. tweedehands kunstgras dongen. Drijfriem vervangen De drijfriem van het mes, die wordt gespannen door de veerbelaste spanpoelie, is vervaardigd van zeer duurzaam materiaal. De riem zal echter na vele bedrijfsuren tekenen van slijtage gaan vertonen. Tekenen dat een riem aan het slijten is zijn: gieren tijdens het draaien van de riem, als de messen slippen tijdens het maaien, gerafelde randen, schroeiplekken en scheuren

Laat het maaidek neer op de grond. Verwijder de drijfriemkappen die boven op het maaidek zitten. Zet de drijfriemkappen weg. Trek de spanpoelie (Fig. ) weg van de drijfriem om deze te ontspannen en laat de drijfriem loskomen van de poelie van de tandwielkast (Fig. 4) (tweedehands kunstgras dongen). Gebruik hiervoor een momentsleutel of soortgelijk gereedschap

Kunstgras - Waarzitwatin - Rijksoverheid

Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine (tweedehands kunstgras dongen). Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden

U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in de ruimte hieronder: Modelnr. tweedehands kunstgras dongen.: Serienr.: In deze handleiding is een systeem gebruikt om mogelijke gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk dodelijk) letsel van u en anderen te voorkomen. De termen Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig duiden de mate van het risico aan

Gevaar duidt op een zeer gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg zal hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen. tweedehands kunstgras dongen. Waarschuwing duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen. Voorzichtig duidt op een gevaarlijke situatie die licht letsel tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen

Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking: duidt algemene informatie aan die uw bijzondere aandacht verdient. Alle rechten voorbehouden Gedrukt in de VS3 Veiligheid Deze machine voldoet minstens aan CEN-norm EN 836:997, ISO-norm 5395:990 (als de correcte stickers zijn aangebracht) en de B7. tweedehands kunstgras dongen. 00 specificaties van het American National Standards Institute (ANSI), die van kracht zijn op het moment van productie als de machine is uitgerust met het achtergewicht dat wordt vermeld op de gewichtentabel in de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid

Sense - 45mm - Kunstgras

Laat nooit kinderen of personen die de instructies niet kennen, de maaimachine gebruiken. tweedehands kunstgras dongen. Plaatselijke voorschriften kunnen een minimumleeftijdsgrens voor de bediening van de machine stellen. Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine gebruikt, in het bijzonder kinderen en huisdieren. Onthoud dat de bestuurder verantwoordelijk is voor ongevallen en letsel of schade die hij/zij, andere personen of goederen kunnen oplopen

Elke bestuurder en monteur moet ervoor zorgen dat hij of zij professionele en praktische instructie krijgt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van de gebruikers. tweedehands kunstgras dongen. Bij een dergelijke instructie moet de nadruk liggen op: zorgvuldigheid en concentratie bij het werken met zitmaaiers; als de machine op een helling begint te glijden, kan dat niet met de rem worden gecorrigeerd

Vóór ingebruikname Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen, een lange broek, een helm, een veiligheidsbril en gehoorbescherming (tweedehands kunstgras dongen). Lang haar, losse kleding of sieraden kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen. Draag geen schoenen met open tenen en loop niet op blote voeten. Inspecteer het terrein waarop u de maaimachine gaat gebruiken grondig en verwijder eventuele voorwerpen die door de machine kunnen worden uitgeworpen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: Bewaar brandstof uitsluitend in tanks of blikken die daarvoor speciaal zijn bedoeld (tweedehands kunstgras dongen) (beste kunstgras). Vul de brandstoftank nooit binnenshuis; tijdens het bijvullen niet roken. Vul brandstof bij voordat u de motor aanzet. Nooit de dop van de brandstoftank verwijderen of brandstof bijvullen als de motor loopt of heet is

Kunstgras Kopen? - Flowbo

Verwijder de machine dan uit de buurt van de plek waar is gemorst, en voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen (tweedehands kunstgras dongen). Doe steeds de dop weer zorgvuldig op brandstoftanks en -containers. Vervang defecte geluiddempers/knalpotten. Controleer voor het gebruik de messen, bevestigingsbouten en het maaimechanisme altijd op sporen van slijtage of beschadiging

Let op dat bij machines met meer maaimessen andere messen kunnen gaan draaien doordat u een mes draait. Inspecteer het terrein om vast te stellen welke accessoires en werktuigen nodig zijn om goed en veilig te werken (tweedehands kunstgras dongen). Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires en werktuigen. Controleer of de instrumenten die registreren dat de bestuurder op de stoel zit, de veiligheidsschakelaars en de veiligheidsschermen zijn bevestigd en naar behoren werken34 Gebruiksaanwijzing Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte lopen, omdat zich daar giftige koolmonoxidedampen kunnen verzamelen. Maai uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht. Alle werktuigkoppelingen uitschakelen, versnelling in de neutraalstand zetten en de parkeerrem in werking stellen alvorens de motor te starten - tweedehands kunstgras dongen. De motor mag uitsluitend worden gestart als de bestuurder op de stoel zit